اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، میتواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف گردد.

معاون مشمولان سازمان وظیفه عمومی گفت: در حال حاضر چند نوع معافیت از جمله “کفالت و موارد خاص”وجود دارد که در سازمان وظیفه عمومی برای مشمولان اجرا می شود.
سرهنگ حلوایی در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به پرسش های مرتبط با حوزه فعالیتش پاسخ گفت و جزئیات معافیت از خدمت سربازی را توضیح داد.
شبکه خبر: معافیت کفالت شامل چه افرادی می شود؟
حلوایی: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، میتواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف گردد.
چنانچه پدری کمتر از ۶۰ سال سن داشته باشد ولی بر اثر بیماری با تائید شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد در آنجا هم تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال وی معاف می شود و اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق) و تک پسر سالم بالای ۱۸ سال داشته باشد فرزندش معاف خواهد شد.
همچنین اگر فردی خواهر یا برادر صغیر داشته باشد و پدرش هم فوت کرده باشد می تواند کفیل شود و بر اساس این قانون معاف شود.
اگر چنانچه فردی برادرش بیمار باشد و “همسر، پدر و فرزند” هم نداشته باشد می تواند کفیل برادرش شود می تواند معاف شود، همچنین اگر دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی به عقد کسی در نیامده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، می تواند از معافیت استفاده نماید.
برای جد و جده به شرط اینکه فرزند دختر و پسر نداشته باشد و تنها یک نوه سالم بالای ۱۸ سال داشته باشند این پسر می تواند معاف شود.
سرهنگ حلوایی تاکید کرد، در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸ سال دیگر شرط است.
شبکه خبر: معافیت موارد خاص چه مواردی است؟
برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین؛ یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده(هردو یا یکی از آن ها معلول باشد) و یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آن ها معلول و ناتوان باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
سرهنگ حلوایی همچنین گفت: در بخش معافیت معلولین با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول (چه خواهر یا برادر) این فرزند هم می تواند معاف شود.
همچنین اگر کسانی که پدر یا مادرشان ” ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ ماه سابقه جبهه و یا ۳۶ ماه سابقه آزادگی” داشته باشد می تواند یک فرزندش معاف شود.
همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ ماه شود یک فرزند خانواده معاف خواهد شد به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ ماه خدمت جبهه و ۲۰ درصد جانبازی داشته باشد با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ ماه می شود یک فرزند می تواند معاف شود.
اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و دو فرزند پسر بالای ۱۸ سال داشته باشد استثنا با توجه عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندانش معاف می شود.
شبکه خبر: استفاده از معافیت ها و مواردی که مطرح شد مشمول زمان است؟
در بخش معافیت کفالت همیشگی است ولی در بخش معافیت موارد خاص تا پایان سال ۸۹ جاری است.
شبکه خبر: همه کسانی که مشمول معافیت هایی که عنوان داشته اید شده اند کارت های معافیت آنها صادر شده است؟
کسانی که در قانون ۳ برادری معاف شده اند کارت های معافیت آنها صادر و ارسال شده است و بخش زیادی از افراد کارت های معافیت خود را دریافت کرده اند.
سرهنگ حلوایی افزود: اگر فردی بیش از ۳ ماه مدارک خود را ارائه کرده اما هنوز کارت معافیت برایش صادر نشده است پرونده فرد دچار نقص بوده که لازم است با مراجعه به دفاتر خدمات پلیس +۱۰ و یا واحدهای وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنند و اگر نقصی در پرونده آنها وجود دارد رفع نقص کنند.

منبع