مجسمه عظیمی از اولترازاروس که زمانی تصور می شد بزرگ ترین دایناسور روی زمین بوده از یکشنبه گذشته در شهر ساحلی ساوت سی به نمایش درآمده است. امروزه می دانیم که این دایناسور هرگز وجود خارجی نداشته است.شهر ساحلی ساوت سی کیلومترها با ساحل مشهور ژوراسیک، اولین سایت دیرین شناسی دنیا در جنوب انگلستان فاصله دارد اما این روزها با حضور یک دایناسور افسانه ای در ساحل این شهر می توان آنرا هم بخش تازه ای از این سایت به شمار آورد.
به گزارش نیوساینتیست، این مجسمه عظیم ۱۶متری که توسط هدر و ایوان موریسون ساخته شده، تصویری تمام نما از دایناسوری است که هرگز خلق نشده است. سال ها بعد مشخص شد بقایای اولترازاروس که اوایل سال ۱۹۷۲ در منطقه کلرادو توسط محققان کشف شده بود به دو گونه از سوسمارهای عظیم الجثه و گیاه خوار ماقبل تاریخ یعنی سوپرزاروس و براکیوزاروس تعلق داشته است.

اولترازاروس که زمانی تنها ساخته ذهن آدمی و ترکیبی از استخوان های دو دایناسور گیاه خوار بوده، این بار مانند مجسمه های عظیم کنار جاده و در یک کارخانه خودروسازی متروکه در روستایی کوچک در صربستان خلق شده و به ساحل ساوتسی، لونا پارک انتقال یافته است. این مجسمه را می توان از کیلومترها دورتر مشاهده کرد.
منبع