اس ام اس عاشقانه : نفرین به عشق به عاشقی

نفرین به عشق به عاشقی ، نفرین به بخت و سرنوشت ، به اون نگاه که عشقتو ، تو سرنوشت من نوشت ، نفرین به من نفرین به تو ، نفرین به عشق من و تو ، به ساده بودن منو ، به اون دل سیاه تو .

.

سايت آسان رسان مركز اس ام اس عاشقانه و اس ام اس هاي جوك خنده دار سركاري جالب و باحال